นพ.เพชร อลิสานันท์ รับมอบเครื่องฟอกอากาศรุ่น AP-3018B จาก บจก. โคเวย์ (ประเทศไทย) เพื่อใช้สำหรับฟอกอากาศภายในอาคารให้กับแพทย์ พยาบาล และผู้ใช้บริการใน รพ.จุฬาฯ
รับมอบเครื่องฟอกอากาศ เพื่อใช้สำหรับฟอกอากาศใน รพ.จุฬาฯ

(8.2)C-210729021021
Share