นายอำภล ศรีอภิรัฐ รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. คาสสิน่า เพื่อสนับสนุนสมทบทุนอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนสมทบทุนอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

Share