นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำปลัดกระทรวงกลาโหม และตัวแทนนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 43 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจา

Share