ประธานที่ปรึกษากิ่งกาชาด และรองนายกกิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มอบเงินให้ นายสุนันท์ จำปาเปาะ ที่สูญเสียภรรยา โดยได้รับบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทย
ผู้เสียชีวิตบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทย