มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงให้ร้านตัวแทนชุมชนในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” จัดทำอาหารกล่องส่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงให้ร้านตัวแทนชุมชนในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” จัดทำอาหารกล่องส่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

Share