ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค จาก บจก. กิฟฟารีน สกายไลน์ยูนิตี้ สมทบทุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามโครงการ“น้ำใจสร้างกุศล หนึ่งเข็มเพื่ออีกเข็ม”
โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

Share