บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย”
C-190625014041

Share