นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก ตัวแทนนักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 43 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19