นายก อบจ.เชียงใหม่ ขานรับสั่งจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย
นายก อบจ.เชียงใหม่ ขานรับสั่งจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย