ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการรักษาโรคมะเร็งด้วยเซลล์และภูมิคุ้มกันบำบัด
C-190625012090

C-190625020016