สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ เปิดเผยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศอินโดนีเซีย

17

 

Share