กรมทหารช่างที่ 21 ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “กองทัพบก จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ” ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี

16
Share