บริษัท เดอะ เคอี กรุ๊ป จํากัด จัดกิจกรรม “BLOOD DONATION” เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (ครั้งที่ 10) เพื่อช่วยแก้ปัญหาโลหิตขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

15
Share