ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ Covivien จาก บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

9
Share