นพ.พชร อลิสานันท์ รับมอบเงินและภาพวาด จาก คุณปริศนา ลิมพลีวงศ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

8
Share