ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบหน้ากากอนามัย KN95 และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบหน้ากากอนามัย KN95