พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานพระวโรกาสให้ นพ.สุขุม กาญจนพิมาน นำ พญ.แชนนอน เฮเดอร์ พร้อมคณะ เข้าเฝ้าถวายตำแหน่งฑูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ
C-190625005112