นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจาก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19” ที่สภากาชาดไทย
พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19

(6.2)C-210713020050
(6.3)C-210713008060
(6.4)C-210713013024