บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) และสามย่านมิตรทาวน์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ร่วมเติมโลหิตให้เต็ม” ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการใช้รักษาผู้ป่วย
กิจกรรมบริจาคโลหิต "ร่วมเติมโลหิตให้เต็ม" ครั้งที่ 5