กิฟฟารีน ห่วงใยคนไทย ร่วมสมทบทุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล 2564 เพื่อการวิจัยวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ร่วมสมทบทุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล 2564