คุณศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ และ ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ รับมอบเงินบริจาคจากคุณปะพล ชนะเสนีย์ และคณะ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและรักษามะเร็งเม็ดเลือด รพ.จุฬาฯ
รับมอบเงินบริจาคจ ซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและรักษามะเร็งเม็ดเลือด รพ.จุฬาฯ

Share