นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ จากผู้แทน บจก. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ เพื่อนำไปบรรจุในชุดถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์

Share