ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินจาก นายอำนวย ไตรรัตโนภาส เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

17