บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ และ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มโออิชิ และน้ำดื่มตราช้าง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

16