ซอ จียอน และ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ร่วมกิจกรรม “คู่ไหน ใช่เลย” โดยเงินรางวัลจะนำไปบริจาคปรับปรุงห้องส่องกล้อง ตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก รพ.จุฬาฯ
บริจาคปรับปรุงห้องส่องกล้อง ตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก รพ.จุฬาฯ

Share