ธนาคารไทยพาณิชย์ บริจาคเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19
ธนาคารไทยพาณิชย์ บริจาคเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ

Share