ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” โมเดลชี้ชะตาเปิดประเทศ
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” โมเดลชี้ชะตาเปิดประเทศ

Share