นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบเงินจาก ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด มหาชน เพื่อสนับสนุนการวิจัยวัคซีนโควิด-19
นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบเงินจาก ธนาคารแห่งประเทศจีน