บจก. เอเชีย แค็บ ให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะภายใต้ชื่อ “แค็บบ์” ในโครงการ “บริจาคโลหิต แค็บบ์คิดคนละครึ่ง”
โครงการ “บริจาคโลหิต แค็บบ์คิดคนละครึ่ง”

Share