ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา พร้อมคณะครู ร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

Share