คุณศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จาก บจก. บรอดคาซท์ ไทยเทเลวิชั่น สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 รพ.จุฬาฯ
รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค