“เมฆ” วินัย ไกรบุตร เข้าพักรักษาตัว ที่ รพ.จุฬาฯ จากโรค “ตุ่มน้ำพอง”
“เมฆ” วินัย ไกรบุตร เข้าพักรักษาตัว ที่ รพ.จุฬาฯ จากโรค “ตุ่มน้ำพอง”