นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โพสต์ข้อความ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทั้ง 2 เข็ม
นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โพสต์ข้อความ การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 ทั้ง 2 เข็ม