คุณศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ รับมอบอาหารกึ่งสำเร็จรูป จาก บจก. บูติคนิวซิตี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบอาหารกึ่งสำเร็จรูป เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ