นพ.เพชร อลิสานันท์ รับมอบหน้ากาก N95 จาก บจก. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบหน้ากาก N95