นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง จ.ตรัง
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

(1.2)C-210701021014
Share