สหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศเตือนสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศอินโดนีเซียใกล้หายนะ
สหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ เตือนสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศอินโดนีเซียใกล้หายนะ

(8.2)C-210630040048