นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบเงิน จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19” ที่สภากาชาดไทย
นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบเงิน สนับสนุนโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19”