นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง จ.ตรัง พร้อมมอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

Share