บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต มอบชุดป้องกันความปลอดภัย (PPE) เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยให้ รพ.จุฬาฯ
มอบชุดป้องกันความปลอดภัย (PPE) เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยให้ รพ.จุฬาฯ