เหล่ากาชาด จ.ตาก ร่วมปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน และมอบรถจักรยาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55
เหล่ากาชาด จ.ตาก ร่วมปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษา

Share