รศ.น.อ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ เป็นตัวแทน CU Freshy 12 และชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัคร จุฬาฯ มอบเงินบริจาคสมทบค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 รพ.จุฬาฯ
ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัคร จุฬาฯ มอบเงินบริจาคสมทบค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

Share