คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินจากครอบครัวศรีชวาลา เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอินเดีย
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินจากครอบครัวศรีชวาลา

Share