ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จัดแคมแปญ “ให้เลือด ให้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19” เชิญชวนผู้มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิต
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จัดแคมแปญ “ให้เลือด ให้ชีวิต ฝ่าวิกฤติโควิด-19”