ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก นายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการ ป.ป.ช. และคณะ ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์