ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัครจุฬาฯ จัดทำโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้ รพ.จุฬาฯ
โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้ รพ.จุฬาฯ