ดร.วัลลภ สุวรรณดี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และทีมอาสาสมัครที่มาร่วมบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.จุฬาฯ
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่มาร่วมบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

Share