ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ จังหวัดนครสวรรค์
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย