ภาพรำลึก “พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล” ครั้งเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ภาพรำลึก “พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล” ครั้งเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

Share