“เอ-วราวุธ เจนธนากุล” ส่งมอบอาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
มอบอาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ